23-03-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 2η ενότητα γλώσσας (κατοικία – 2η συνέχεια)

Μικρές αγγελίες

(στην παραπάνω δραστηριότητα, η κάτω δεξιά άσκηση δεν λειτουργεί)

Αριθμητικά Ελλειπτικές προτάσεις – Μικρές αγγελίες Συντομογραφίες Ορθογραφία – Αγγελίες σπιτιών Ορθογραφία – Κατοικία, αγγελίες Ορθογραφία – Κατοικία, αγγελίες (β)