13-03-2020

Δραστηριότητες για το κυκλοφορικό σύστημα

Κάνε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Πώς είναι η καρδιά; Ο ρυθμός της καρδιάς Ο καρδιακός παλμός Καρδιογράφημα – Η διαγνωστική του αξία Η κυκλοφορία του αίματος Καρδιά και υγεία Τα συστατικά του αίματος και ο βιολογικός τους ρόλος Ομάδες αίματος Βάλε τις λέξεις στη σωστή θέση (παιχνίδι αντιστοίχησης) Το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου (σταυρόλεξο) […]