23-03-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 2η ενότητα γλώσσας (κατοικία – 2η συνέχεια)

Μικρές αγγελίες

(στην παραπάνω δραστηριότητα, η κάτω δεξιά άσκηση δεν λειτουργεί)

Αριθμητικά

Ελλειπτικές προτάσεις – Μικρές αγγελίες

Συντομογραφίες

Ορθογραφία – Αγγελίες σπιτιών

Ορθογραφία – Κατοικία, αγγελίες

Ορθογραφία – Κατοικία, αγγελίες (β)