04-03-2020

Μαθήματα Τετάρτης 4/3

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών: σ. 21, άσκηση 5

σ. 23, άσκηση 7

σ. 25-26, ασκήσεις 9,10,11

ορθογραφία: άσκηση 10 το κείμενο: Η ετήσια οικογενειακή…στο περιβόλι.