27-03-2020

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος 2

27-03-2020

Μαθηματικά, επαναληπτικές ασκησούλες: Λόγοι και αναλογίες

Λόγος δυο μεγεθών Αναλογίες Αναλογίες 2 Αναλογίες – Σταυρωτά γινόμενα