13-03-2020

Δραστηριότητες για το κυκλοφορικό σύστημα

Κάνε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Πώς είναι η καρδιά;

Ο ρυθμός της καρδιάς

Ο καρδιακός παλμός

Καρδιογράφημα – Η διαγνωστική του αξία

Η κυκλοφορία του αίματος

Καρδιά και υγεία

Τα συστατικά του αίματος και ο βιολογικός τους ρόλος

Ομάδες αίματος

Βάλε τις λέξεις στη σωστή θέση (παιχνίδι αντιστοίχησης)

Το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου (σταυρόλεξο)