09-04-2019

Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

09-04-2019

Μαθήματα Τρίτης 9/4

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ .16 αναστοχασμός

βιβλίο εργασιών, σ. 13, άσκηση 4 και σ. 14, πρόβλημα 1

 

Ιστορία:

βιβλίο, σ. 88-89 το παρακάτω απόσπασμα:

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι ήταν λαός ασιατικής καταγωγής, πέρασαν τα σχεδόν αφύλακτα βυζαντινά σύνορα και κατάκτησαν τις ανατολικές επαρχίες. Τελικός στόχος τους όμως ήταν η Κωνσταντινούπολη. Στα μέσα του 11ου αιώνα, αυτοκράτορας […]