09-04-2019

Μαθήματα Τρίτης 9/4

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ .16 αναστοχασμός

βιβλίο εργασιών, σ. 13, άσκηση 4 και σ. 14, πρόβλημα 1

 

Ιστορία:

βιβλίο, σ. 88-89 το παρακάτω απόσπασμα:

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι ήταν λαός ασιατικής καταγωγής, πέρασαν τα σχεδόν αφύλακτα βυζαντινά σύνορα και κατάκτησαν τις ανατολικές επαρχίες. Τελικός στόχος τους όμως ήταν η Κωνσταντινούπολη. Στα μέσα του 11ου αιώνα, αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Ρωμανός Δ’, ο Διογένης. Οργάνωσε ένα αξιόμαχο εκστρατευτικό σώμα και, οδηγώντας το ο ίδιος, έσπευσε να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους. Στη μάχη του Ματζικέρτ όμως (1071) ο στρατός του Ρωμανού έπαθε μεγάλη καταστροφή και ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Τούρκους. Έτσι ανεμπόδιστοι τώρα οι Σελτζούκοι, κατέλαβαν ολόκληρη σχεδόν τη Μικρά Ασία και απέκοψαν τους δρόμους των Βυζαντινών για την Ανατολή.