21-05-2019

Μαθήματα Τρίτης

Μαθηματικά:

βιβλίο εργασιών: σ. 20, πρόβλημα 4

σ. 21, ασκήσεις 1,3,4

Ιστορία:

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η΄(δες παρουσίαση παρακάτω)

21-05-2019

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ – ΤΟ ΑΦΤΙ ΜΑΣ

Σε ποια συχνότητα αρχίσατε να ακούσετε τον ήχο;

20-05-2019

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

17-05-2019

Επίσκεψη στην έκθεση: Δρόμοι της Αραβίας

Απαραίτητες έννοιες για την κατανόηση της έκθεσης: Εποχή των παγετώνων: Η πιο πρόσφατη εποχή των παγετώνων στη Γη έληξε πριν από 12.000 χρόνια και ο τερματισμός του παγκόσμιου ψύχους επέτρεψε στις ανθρώπινες κοινωνίες να μεταβούν από την νομαδική ζωή των κυνηγών-συλλεκτών σε μόνιμη κατοίκηση περιοχών, η οποία και σε συνδυασμό με τις θερμότερες και ευνοϊκότερες […]

12-05-2019

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

11-05-2019

Μαθήματα Παρασκευής 10/5

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών: σ. 20, ασκήσεις 5,6

Μαθηματικά:

βιβλίο εργασιών, σ. 17, άσκ. 1

Φυσική:

πράσινο βιβλίο, ενότητα ήχος, τα δυο πρώτα σημεία στο γλωσσάρι και τα τέσσερα πρώτα στο «με μια ματιά»

09-05-2019

Μαθήματα Πέμπτης 9/5

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών: 17-18, ασκήσεις 2,3,4

αντιγραφή και ορθογραφία η άσκηση 4

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών: σ.17-18, άσκηση 4 (η διαίρεση να γίνει με έναν τρόπο/την κάθετη διαίρεση), προβλήματα 1,2

Φυσική:

Η διάδοση του ήχου (πορτοκαλί βιβλίο). Δες και παρουσίαση ενότητας παρακάτω στην ιστοσελίδα

08-05-2019

Μαθήματα Τετάρτης 8/5

Γλώσσα:

βιβλίο, σ. 75-76 ανάγνωση

σ. 76, αντιγραφή, ορθογραφία η τελευταία παράγραφος: «Ακόμη…παιξίματος»

σ. 73-74, ασκήσεις 3,4,5

Φυσική:

Ενότητα Ο ΗΧΟΣ

Πως παράγεται ο ήχος (στο πορτοκαλί βιβλίο)

Δες και παρουσίαση του μαθήματος παρακάτω στην ιστοσελίδα

07-05-2019

Μαθήματα Δευτέρας και Τρίτης 6,7/5

Γλώσσα:

Βιβλίο, σ. 70, Παραδοσιακά παιχνίδια, ανάγνωση. Ορθογραφία, αντιγραφή η τελευταία παράγραφος: «Έτσι και πει…σωστά»

σ. 71, ασκήσεις 1 και 2

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 19-20

βιβλίο εργασιών, σ. 17, άσκηση 2

Ιστορία:

Η Δ΄ Σταυροφορία (βλ. και παρουσίαση παρακάτω)