17-12-2018

Μαθήματα Δευτέρας 17/12

Γλώσσα:

Παρακολουθώ με προσοχή το βίντεο του παραμυθιού «Ένα δέντρο μια φορά» και κρατάω σημειώσεις. (βλ. παρακάτω στην ιστοσελίδα στην ενότητα «Δύο καταπληκτικά παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά«)

Γράφω την περίληψη του παραμυθιού στο τετράδιο εργασιών.

Διαβάζω το παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» (βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα), αναζητώ ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο […]

17-12-2018

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει & φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας