29-11-2018

Το θερμόμετρο

26-11-2018

Τα μαθήματα της Δευτέρας 26/11

Γλώσσα

Βιβλίο εργασιών, σ. 31-33

σ. 36, ασκ. 6

σ. 38, ασκ. 8

Μαθηματικά

Βιβλίο εργασιών, σ. 35

Ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5

Ιστορία

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο, βιβλίο, σ. 38-39

βιβλίο εργασιών, σ. 15, ασκ. 1

25-11-2018

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Τι θα μάθουμε: – Πώς ήταν τα σχολεία στο Βυζάντιο. – Τι μάθαιναν τα παιδιά στα βυζαντινά σχολεία. – Τι έκαναν τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο. Τα σχολεία στο Βυζάντιο ήταν εκκλησιαστικά και ιδιωτικά. Σ’ αυτά πήγαιναν μόνο τα αγόρια των γονιών που μπορούσαν να πληρώνουν. Τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι. Τα πιο […]

22-11-2018

Τροφές και ενέργεια

Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένας ακούραστος μετατροπέας ενέργειας. Την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τις δραστηριότητές μας την παίρνουμε από τις τροφές που είναι αποθήκες χημικής ενέργειας. Διαφορετικές τροφές μάς δίνουν διαφορετική ποσότητα ενέργειας. Στις συσκευασίες των περισσότερων τροφίμων μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για την ενέργεια που περιέχει μία συγκεκριμένη ποσότητα κάθε τροφής. Μονάδα μέτρησης […]

22-11-2018

Η ενέργεια υποβαθμίζεται

Δυναμό ποδηλάτου: τι είναι;

20-11-2018

Μαθήματα Δευτέρας 20/11

Γλώσσα

βιβλίο σ. 60 ασκήσεις

το επίθετο ο μακρύς-η μακριά – το μακρύ, αντιγραφή και ορθογραφία

το επίθετο ο βαθύς – η βαθιά – το βαθύ, να κλιθεί στο τετράδιο εργασιών

βιβλίο σ. 61, να αριθμηθούν οι παράγραφοι

Μαθηματικά

βιβλίο, σ. 33

σ. 34, βασικές έννοιες και διεργασίες και παραδείγματα

βιβλίο εργασιών, σ. 33, ασκήσεις, […]

19-11-2018

Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

18-11-2018

Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

Το παλάτι ήταν ο τόπος διαμονής του αυτοκράτορα, αλλά και το κέντρο διοίκησης της αυτοκρατορίας. Ο ιππόδρομος ήταν ο χώρος έκφρασης και ψυχαγωγίας του λαού. Εκεί γίνονταν ιπποδρομίες, αγώνες και άλλες εκδηλώσεις τις οποίες παρακολουθούσε και ο αυτοκράτορας. Οι Δήμοι οργάνωναν τους αγώνες στον ιππόδρομο. Είχαν πολλούς οπαδούς και συχνά επηρέαζαν τον αυτοκράτορα στις αποφάσεις […]

14-11-2018

Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

 

Επανάληψη Εξάσκηση

 

 

 

 

14-11-2018

Κριτήρια διαιρετότητας

Κριτήρια διαιρετότητας

Ας θυμηθούμε τα κριτήρια διαιρετότητας:

Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 αν τελειώνει σε 0,2,4,6,8 Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν τελειώνει σε 0 ή 5 Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3 Ένας αριθμός διαιρείται με το 9 αν το άθροισμα των […]