01-06-2016

Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

26-05-2016

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

19-05-2016

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

18-05-2016

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

12-05-2016

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

21-04-2016

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

13-04-2016

Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

01-04-2016

νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

Το Σχίσμα του 1054 Το Σχίσμα του 1054 ή Σχίσμα των δύο Εκκλησιών είναι η διαίρεση και διάσπαση μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Εκκλησίας όταν επικεφαλής τους ήταν ο Πάπας Ρώμης Λέων Θ’ και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλάριος, ύστερα από τους αμοιβαίους αναθεματισμούς που εξαπολύθηκαν τον Ιούλιο του 1054. Οι δυο βασικές […]

15-03-2016

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων

06-03-2016

Ταξίδια στο χρόνο

 

Το ταξίδι στο χρόνο είναι μία ιδέα προερχόμενη από την επιστημονική φαντασία, η οποία αφορά χειρισμό της ροής του χρόνου συνήθως μέσω κάποιας τεχνολογικής εφεύρεσης («χρονομηχανή«). Όχι σπάνια το ταξίδι στο χρόνο συγχέεται με την κβαντική θεωρία των πολλαπλών συμπάντων, όπου μέσω της χρονομηχανής ο χειριστής της αλλάζει την έκβαση ιστορικών γεγονότων και ο […]