18-11-2020

Τελικές και βουλητικές προτάσεις

Μελετήστε στο βιβλίο της γραμματικής, τις βουλητικές προτάσεις (σ. 193-194) και τις τελικές προτάσεις (σ. 195)

Μετά ανοίξτε τις παρακάτω δραστηριότητες και συμπληρώστε τις ασκήσεις:

Τελικές προτάσεις

Τελικές και βουλητικές προτάσεις

02-11-2020

Μορφές ενέργειας

 

20-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 11η ενότητα γλώσσας

Μεταφορά – κυριολεξία

Μεταφορά και κυριολεξία

Μεταφορά – Κυριολεξία (Β)

 

 

14-05-2020

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Αφού μελετήσεις την ενότητα για τη θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας να ανοίξεις τις παρακάτω δραστηριότητες:

Η θέση της Ασίας

Τα ποτάμια της Ασίας

Ασία: Φυσικό περιβάλλον (συλλογή φωτογραφιών)

Πολυχάρτης της Ασίας: Γεωμορφολογικός, κλιματικός, βλάστησης

 

14-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 11η ενότητα γλώσσας

Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ

Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ων

Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ (μακρύς, φαρδύς, βαρύς …

Επίθετα σε -ης , -ης , -ες ( β’ μέρος )

13-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Το κατηγορούμενο

Κατηγορούμενο

Κατηγορούμενο (B)

Επίθετα – κατηγορούμενο

11-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Αποτελεσματικές προτάσεις

Ελλειπτικές προτάσεις – Μικρές αγγελίες

Υποθετικές προτάσεις – Απόδοση

 

08-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -ος (η μέθοδος)

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -η (η κυβέρνηση)

Περιγραφή – Αυτοκίνητο

07-05-2020

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Αφού μελετήσεις την ενότητα για τους κατοίκους και τα κράτη της Ευρώπης να ανοίξεις τις παρακάτω δραστηριότητες:

Οι περιοχές της Ευρώπης

Χάρτης της Μεσογείου με κράτη-πρωτεύουσες-λιμάνια

Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι πρωτεύουσές τους

Σημαίες της Ευρώπης – Μπίνγκο!

 

07-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Η αξία των επιθέτων

Αντώνυμα (αντίθετα) επιθέτων στις διαφημίσεις

Από φράσεις στα επίθετα