08-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -ος (η μέθοδος)

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -η (η κυβέρνηση)

Περιγραφή – Αυτοκίνητο