07-05-2020

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Αφού μελετήσεις την ενότητα για τους κατοίκους και τα κράτη της Ευρώπης να ανοίξεις τις παρακάτω δραστηριότητες:

Οι περιοχές της Ευρώπης

Χάρτης της Μεσογείου με κράτη-πρωτεύουσες-λιμάνια

Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι πρωτεύουσές τους

Σημαίες της Ευρώπης – Μπίνγκο!