07-02-2019

Μαθήματα Πέμπτης 7/2

Γλώσσα

Δόθηκε με φωτοτυπία εργασία για το κατηγορούμενο και το αντικείμενο. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ:  Συνδετικά ρήματα

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών, σ. 55, ασκήσεις 2 και 3

Φυσική:

Ένα απλό κύκλωμα, σ. 104-107.

σ. 108, εργασίες 1 και 2