06-02-2019

Μαθήματα Τετάρτης 6/2

Γλώσσα

Βιβλίο εργασιών: σ. 55, ανάγνωση. Το απόσπασμα της πρώτης παραγράφου: «Άνοιξε το παράθυρο…με αρκετή προσοχή», αντιγραφή και ορθογραφία.

Ασκήσεις 1, 2 και 3 στις σελίδες 54-56

Φυσική

Να φέρουμε όλα τα υλικά για την κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος