09-02-2019

Μαθήματα Παρασκευής 9/2

Γλώσσα:

Βιβλίο εργασιών, σ. 56-58. Στάση δεύτερη (ανάγνωση). Ασκήσεις 4 και 5

Μαθηματικά:

Επανάληψη στην αναγωγή στη μονάδα. Βιβλίο, σ. 56, επανάληψη η εφαρμογή

Βιβλίο εργασιών, σ. 55, επανάληψη η άσκηση 1

Φυσική:

Πράσινο βιβλίο, από το κείμενο «Με μια ματιά» στο τέλος της ενότητας, το απόσπασμα:

  • Σε κάποια υλικά, ορισμένα ηλεκτρόνια που ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια, μπορούν να κινηθούν από το ένα άτομο στο άλλο. Στο κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα η πηγή αναγκάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στα υλικά αυτά να κινηθούν.
    • Για να ανάψει ένα λαμπάκι, πρέπει να ενώσουμε τις επαφές του με τους πόλους μιας μπαταρίας. Έχουμε τότε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα.