02-11-2020

Η ενέργεια αποθηκεύεται

02-11-2020

Μαθήματα Παρασκευής 30/10 και Δευτέρας 2/11

Παρασκευή 30/10

Γλώσσα:

βιβλίο: σ. 37, ασκήσεις 2 και 3

βιβλίο γραμματικής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

μελετάω τον πίνακα και για ορθογραφία

Ιστορία:

Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

Δευτέρα 2/11:

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 31-32 (εκτός από τις ερωτήσεις 4 και 5 του αναστοχασμού)

βιβλίο εργασιών, σ. 30, πρόβλημα 5 και διερεύνηση […]

02-11-2020

Μορφές ενέργειας

 

02-11-2020

Προσομοιώσεις για τις μορφές ενέργειας

Κινητική και δυναμική ενέργεια: ενεργειακό πάρκο Skate και μπαλάκι του τένις

Παρατηρήστε τη σχέση δυναμικής και κινητικής ενέργειας στην παρακάτω προσομοίωση: ΕΔΩ

και ΕΔΩ

Βαρίδια και ελατήρια Η ενέργεια και οι μετατροπές της