02-11-2020

Μαθήματα Παρασκευής 30/10 και Δευτέρας 2/11

Παρασκευή 30/10

Γλώσσα: 

βιβλίο: σ. 37, ασκήσεις 2 και 3

βιβλίο γραμματικής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

μελετάω τον πίνακα και για ορθογραφία

Ιστορία:

Δευτέρα 2/11:

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 31-32 (εκτός από τις ερωτήσεις 4 και 5 του αναστοχασμού)

βιβλίο εργασιών, σ. 30, πρόβλημα 5 και διερεύνηση – επέκταση, σ. 31, ασκήσεις 1,2,3,4