25-01-2019

Μαθήματα Παρασκευής 25/1

Γλώσσα:

 • Ορθογραφία, οι λέξεις της άσκησης 7, σ. 50-51, βιβλίο εργασιών
 • φυλλάδιο επανάληψης για τις αντωνυμίες

κατεβάστε το φυλλάδιο εργασιών εδώ: 6η ενότητα

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών, σ. 51-51, ασκήσεις 3,4 και προβλήματα 1 και 2

Φυσική:

Πράσινο βιβλίο, σ. 71:

 • Τα άτομα είναι μικροσκοπικά σωματίδια
  από τα οποία αποτελούνται τα σώματα.
 • Τα άτομα αποτελούνται από τον πυρήνα και τα
  ηλεκτρόνια, που κινούνται γύρω από τον πυρήνα.
  Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια.
 • Όταν τρίβουμε δύο σώματα, μεταφέρονται ηλεκτρόνια
  από το ένα σώμα στο άλλο. Τα σώματα τότε φορτίζονται
  ηλεκτρικά. Όταν δύο σώματα είναι φορτισμένα όμοια,
  απωθούνται, ενώ όταν είναι φορτισμένα
  διαφορετικά, έλκονται.