24-01-2019

Μαθήματα Πέμπτης 24/1

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών, σ. 42, άσκηση 1, σ. 44, άσκηση 2

ορθογραφία: οι λέξεις της σ. 46

Μαθηματικά:

  • πολλαπλασιασμός ακέραιου με κλάσμα
  • πολλαπλασιασμός κλάσματος με κλάσμα
  • βρίσκω το μέρος ενός αριθμού πολλαπλασιάζοντας το μέρος με τον αριθμό
  • αντίστροφοι αριθμοί

 

Φυσική:

Στατικός ηλεκτρισμός (το πρώτο κεφάλαιο της ενότητας ηλεκτρισμός στο πορτοκαλί βιβλίο, συμπεράσματα και ασκήσεις)

βλ. ανάρτηση για στατικό ηλεκτρισμό στην ιστοσελίδα μας