20-01-2019

Μαθήματα Παρασκευής 18/1

Γλώσσα: 

Βιβλίο σ. 82-83, Οι φίλοι γιορτάζουν. Να γράψετε την περίληψη στο τετράδιο εργασιών με τη μέθοδο που έχουμε χρησιμοποιήσει στην τάξη.

Μαθηματικά:

Πρόσθεση και αφαίρεση μεικτών αριθμών

Φυσική:

επανάληψη στη θερμότητα