27-05-2019

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη