17-06-2021

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη