19-05-2016

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη