18-06-2021

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους