07-06-2016

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους