09-06-2019

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους