17-06-2021

Εξάτμιση και συμπύκνωση

Η «Στιγμούλα» εξηγεί τον Κύκλο του Νερού!

NASA: The Water Cycle

Εξάτμιση, βρασμός, υγροποίηση