06-04-2021

Εργασίες για την Τετάρτη 7/4

Οι εργασίες για την 7/4 είναι:

Επαναληπτικές ασκήσεις για την 9η ενότητα στη γλώσσα Ερωτηματολόγιο για τις ενότητες 26 και 27 στην ιστορία Μαθηματικά: βιβλίο, σ. 24 εκτός από τον αναστοχασμό Φυσική: συμπληρώνουμε στο πορτοκαλί βιβλίο στις σ. 159 και 160, όπως είχαμε συζητήσει στο μάθημα […]

06-04-2021

Ερωτηματολόγιο για τις ενότητες 26 και 27 στην ιστορία

Διάβασε στο βιβλίο Ιστορίας τις ενότητες 26 και 27 (σ. 77-83) και μετά απάντησε στο ερωτηματολόγιο ΕΔΩ

Το Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας

06-04-2021

Επαναληπτικές ασκήσεις για την 9η ενότητα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 3. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 4. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 5. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 6. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ