13-10-2020

Μαθήματα Τρίτης 13/10

Γλώσσα:

βιβλίο γλώσσας, σ. 25-27, ασκήσεις 1,2,3,4

Γραμματική: Μαθαίνω πολύ καλά τις εγκλίσεις

Ο γιος του κυρ Πέτρου σπουδάζειαστροναύτης.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ: κάτι το πραγματικό/βέβαιο

 

Ο κυρ Πέτρος ήθελε να σπουδάσειο γιος του αστροναύτης.

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: κάτι το επιθυμητό/αβέβαιο

Ο κυρ Πέτρος έλεγε συχνά στον γιο του «Όταν μεγαλώσεις, σπούδασεαστροναύτης!»

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: συμβουλή/απαίτηση

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών, σ. 22, […]