08-05-2019

Μαθήματα Τετάρτης 8/5

Γλώσσα:

βιβλίο, σ. 75-76 ανάγνωση

σ. 76, αντιγραφή, ορθογραφία η τελευταία παράγραφος: «Ακόμη…παιξίματος»

σ. 73-74, ασκήσεις 3,4,5

Φυσική:

Ενότητα Ο ΗΧΟΣ

Πως παράγεται ο ήχος (στο πορτοκαλί βιβλίο)

Δες και παρουσίαση του μαθήματος παρακάτω στην ιστοσελίδα