09-02-2019

Μαθήματα Παρασκευής 9/2

Γλώσσα:

Βιβλίο εργασιών, σ. 56-58. Στάση δεύτερη (ανάγνωση). Ασκήσεις 4 και 5

Μαθηματικά:

Επανάληψη στην αναγωγή στη μονάδα. Βιβλίο, σ. 56, επανάληψη η εφαρμογή

Βιβλίο εργασιών, σ. 55, επανάληψη η άσκηση 1

Φυσική:

Πράσινο βιβλίο, από το κείμενο «Με μια ματιά» στο τέλος της ενότητας, το απόσπασμα:

Σε κάποια υλικά, ορισμένα ηλεκτρόνια που ονομάζονται ελεύθερα […]

09-02-2019

Οι ακρίτες

Τα σύνορα της βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν απέραντα και η φύλαξή τους δύσκολη. Ιδιαίτερα τα ανατολικά σύνορα γιατί εκεί ζούσαν λαοί που έκαναν επιδρομές στα βυζαντινά εδάφη. Για να αντιμετωπίσει το Βυζάντιο την κατάσταση, τοποθέτησε σε αυτές τις άκρες των συνόρων φρουρούς, τους Ακρίτες.

Στους ακρίτες το κράτος έδινε: δωρεάν χωράφια (στρατιωτόπια) για να καλλιεργούν […]