29-09-2020

Μαθήματα Τρίτης 29/9

Γλώσσα:

Ο φίλος μας ο άνεμος, βιβλίο, σ. 16-17 (διαβάζω το κείμενο, υπογραμμίζω όλα τα ρήματα, απαντώ στη δεύτερη ερώτηση της σ. 17)

Ορθογραφία: Παλαιότερα…στα υψώματα)

Μαθηματικά:

Οι φυσικοί αριθμοί (βιβλίο, σ. 13-14)

Ιστορία:

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου