30-09-2020

Μαθήματα Τετάρτης 30/9

Γλώσσα:

βιβλίο, σ. 18-19, άσκηση 3

Μαθηματικά:

βιβλίο εργασιών, σ. 13

Φυσική:

Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ