25-10-2018

Μαθήματα Πέμπτης 25/10

Γλώσσα

Βιβλίο εργασιών, σ. 26, 27, 28

Φυσική

προετοιμασία για το επαναληπτικό που θα γράψουμε τη Δευτέρα

Πράσινο βιβλίο

σ. 15 Τα στερεά, υγρά και αέρια υλικά σώματα

σ. 17 Το γλωσσάρι εκτός από τον ορισμό του κουάρκ

Πορτοκαλί βιβλίο

σ. 22, το συμπέρασμα και την άσκηση 1

σ. 24, το συμπέρασμα

σ. 25, η άσκηση 2

σ. 27, η άσκηση 1