24-10-2018

Μαθήματα Τετάρτης 24/10

Γλώσσα

σ. 38 – 39, ασκήσεις 5 και 6. Η άσκηση 5 στο τετράδιο εργασιών

Φυσική

Πράσινο βιβλίο, σ. 17: το γλωσσάρι εκτός από τον ορισμό του κουάρκ