23-10-2018

Μαθήματα Τρίτης 23/10

Γλώσσα

Βιβλίο, σ. 36 ανάγνωση, η 3η παράγραφος ορθογραφία

σ. 37, άσκηση 1, οι απαντήσεις γραπτά στο τετράδιο εργασιών

άσκηση 2