21-09-2022

Μαθήματα Τετάρτης 21/9

Γλώσσα: βιβλίο Γραμματικής, σ. 144, ρήμα χάνω. Το διαβάζουμε και στο τετράδιο εργασιών γράφουμε μόνο τη σ. 144 αλλά με το ρήμα λύνω.

Ιστορία: 2η ενότητα, βλ. σχετική παρουσίαση στην ιστοσελίδα:

Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

21-09-2022

Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.