14-12-2018

Μαθήματα Παρασκευής 14/12

Γλώσσα:

Γράψτε μια παράγραφο στο τετράδιο εργασιών ώστε να έχει ευτυχισμένο τέλος η παρακάτω ιστορία:

Χριστουγεννιάτικο δώρο

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 43

βιβλίο εργασιών, σ. 43, άσκηση 1, άσκηση 2

Φυσική:

Βρασμός (βλ. παρουσίαση στην ιστοσελίδα παρακάτω)

 

14-12-2018

ΒΡΑΣΜΟΣ