13-12-2018

Μαθήματα Πέμπτης 13/12

Γλώσσα:

Βιβλίο, σ. 80, άσκηση 4

σ. 81, άσκηση 3

Μαθηματικά:

Βιβλίο εργασιών, σ. 41, άσκηση 1,2,3

Φυσική:

Εξάτμιση και συμπύκνωση, βλ. εδώ