17-01-2013

Επανάληψη στα Μαθηματικά

Παρακολούθησε τις παρακάτω παρουσιάσεις για να θυμηθείς βασικές μαθηματικές έννοιες και να εξασκηθείς :

 

Κριτήρια Διαιρετότητας

Πολλαπλασιασμός με το 10, το 100…

Μεικτά Κλάσματα