24-09-2022

Μαθήματα Παρασκευής 23/9

Γλώσσα: βιβλίο εργασιών, σ. 9, ανάγνωση, αντιγραφή-ορθογραφία παράγραφος 5, «Πράγματι…διπλανό λιβάδι». Σ. 10, άσκηση 3

Μαθηματικά: βιβλίο εργασιών, σ.7-8, ασκήσεις 1,2,3,4,5,6,7