22-09-2022

Μαθήματα Πέμπτης 22/9

Γλώσσα: βιβλίο σ. 16 ανάγνωση. Η 4η παράγραφος «Συγκρίνοντας…καταιγίδες», αντιγραφή-ορθογραφία. Οι σ. 18-19 να συμπληρωθούν με τα ρήματα των 3 πρώτων παραγράφων του κειμένου σε όλους τους χρόνους

Φυσική: πράσινο βιβλίο σ. 15 η πρώτη παράγραφος. βλ. την εικόνα παρακάτω: