20-09-2022

Μαθήματα Τρίτης 20/9

Γλώσσα: βιβλίο, σ. 12-13, ανάγνωση, πρώτη παράγραφος σ.13 «Το δεξαμενόπλοιο…της Γαλικίας» αντιγραφή-ορθογραφία, άσκηση 1 στο τετράδιο εργασιών οι 4 πρώτες ερωτήσεις

Μαθηματικά: βιβλίο, σ. 9-10

Ιστορία: βιβλίο σ.10-11 Ερωτήσεις:

  1. Πότε κατέκτησαν οι Ρωμαίοι την Ελλάδα;
  2. Τι σημαίνει «διαίρει και βασίλευε» και πως το αξιοποιούσαν οι Ρωμαίοι;
  3. Πως αντιμετώπιζαν τις ελληνικές πόλεις;
  4. Πως αντέδρασαν οι Έλληνες;

βιβλίο εργασιών, σ. 4, άσκηση 1