19-09-2022

Μαθήματα Δευτέρας 19/9

Γλώσσα: Βιβλίο εργασιών, σ. 7, ανάγνωση. Η τελευταία παράγραφος «Μας εμπιστεύτηκαν…πότισμα», ορθογραφία.

Μαθηματικά, βιβλίο, σ. 8, όλες οι ασκήσεις

Φυσική: 1η ενότητα στο πορτοκαλί βιβλίο, ο όγκος, δες παρουσίαση ΕΔΩ

και παρακάτω στην ιστοσελίδα.

Το συμπέρασμα απ’ έξω και οι ασκήσεις 1,2 και 3, να συμπληρωθούν