31-01-2022

Μαθήματα Δευτέρας 31/1

Γλώσσα:

Η ορθογραφία των φακών (αντιγραφή και ορθογραφία)

βιβλίο, σ. 27, ασκ. 9 και 10

βιβλίο εργασιών, σ. 59, ασκ. 9

Μαθηματικά

Βιβλίο εργασιών, σ. 9-10, προβλήματα 2,4,5,6

Φυσική

Πορτοκαλί βιβλίο, σ. 138-142

Διάθλαση του φωτός