10-12-2020

Εργασίες Πέμπτης 10/12

Γλώσσα, βιβλίο εργασιών, σ. 34, να συμπληρωθούν τα οριστικά και αόριστα άρθρα

Μαθηματικά, βιβλίο, σ. 46