02-12-2020

Ο Ιουστινιανός με τη συνοδεία του

Ο Ιουστινιανός με τη συνοδεία του, ψηφιδωτό στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας, 547

 

Που βρίσκεται η Ραβέννα;