21-10-2020

Μαθήματα Τετάρτης 21/10

Γλώσσα:

Βιβλίο εργασιών, σ. 21, το πινακάκι με τα ρήματα, ορθογραφία. Μαθαίνω απ’ έξω να σχηματίζω τις εγκλίσεις του πίνακα.

σ. 24, άσκηση 6

 

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 27, το πινακάκι του πολλαπλασιασμού

βιβλίο εργασιών, σ. 25, ασκήσεις 1, 2, 3, 4