07-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Η αξία των επιθέτων

Αντώνυμα (αντίθετα) επιθέτων στις διαφημίσεις

Από φράσεις στα επίθετα