30-04-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από την 7η ενότητα γλώσσας

Ορθογραφία – Καφενεία

Ορθογραφία – Καφενεία (B)

Ορθογραφία – Καφενεία (Γ)

Μεταφορά – κυριολεξία

Ορθογραφία – Καλλιέργειες

Ορθογραφία – Καλλιέργειες (Β)