10-04-2020

Προετοιμασία για τη συζήτηση με θέμα «Φυσιολογία της κατάδυσης»

Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τις καταδύσεις και τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός κάτω από το νερό, πρέπει να θυμηθείς όσα συζητήσαμε στις παρακάτω ενότητες. Φρόντισε να το κάνεις τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του Πάσχα!

Υδροστατική πίεση

Αναπνευστικό σύστημα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ